نشست خبری

  نشست خبری درباره کنفرانس یین المللی سطح بلند درمورد تطبیق دهه بین المللی عمل " آب برای حیات" ، 2005-2015 ( 9-11 ژوئن سال 2015 در شهر دوشنبه )

ذخیره آب در تمام سیاره ، یکی از مهمترین ثروتهایی که نه نها زمینه توازن اکولوژی ، بلکه مهمترین زمینه زندگی شایسته اقتصادی به شمار می رود.

طبق اطلاعات موجود ، اکنون در جهان بیش از 1 میلیارد از جمعیت سیاره از کمبود آب سالم رنج می برند ، که این باعث نگرانی جامعه جهانی گشته است. این است که مساله آب یکی از مسائل مهم جهانی ارزیابی شده کشورها را برای همکاری در این بخش  وارد نموده است .

  تاجیکستان از نخستین کشورهایی است که برای حل مساله آب ابتکارات بسیار سازندهای ارائه داده ، و به مجمع عمومی  سازمان ملل متحد درباره این مساله پیشنهاداتی ارائه کرده است.

همینطور با درخواست تاجیکستان و  حمایت  سازمان ملل متحد سال 2003 " سال آب سالم" ، سالهای 2005 – 2015 " دهه عملیاتی بین المللی  آب برای حیات"  و سال 2013 " سال بین المللی  همکاری در بخش آب " با هدف تهیه نقشه برای مدیریت مشترک و باثمر ذخایر آبی در رسانیدن کمک  به کشورهای رو به رشد ، اعلام گردیده است. 

19 دسامبر سال 2014 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تحت عنوان " دهه بین الملل عمل " آب برای حیات"، 2005 – 2015 و تلاشهای منبعد جهت حمایت و رشد استوار ذخایر آب قبول کرد که آن از کشورهای عضو  سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها دعوت بعمل آورده است تا ارزیابی فراگیر دستاوردها را در روند  طبیق دهه و ادامه تلاشها برای رسیدن به اهداف در سطح هماهنگ شده  بین المللی مربوطه انجام دهند.

قطعنامه مذکور در موضوع آب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از طرف بیش از 50 کشور عضو سازمان  حمایت همه جانبه یافت. به اتفاق آراء قبول گردیدن  قطعنامه مذکور  افاده گر آن است که ابتکارات تاجیکستان در موضوع آب  اهمیت جهانی داشته ، مورد توجه و پشتیبانی کشرهای عضو سازمان  ملل متحد  قرار دارند.

قطعنامه برگزرای  برنامه مهمی در سطح جهانی – کنفرانس بین المللی  عالیرتبه  درباره تطبیق دهه بین المللی " آب برای حیات" ، 2005 – 2015 در شهر دوشنبه ، پیش بینی نموده است.

دولت جمهوری تاجیکستان به عنوان کشور میزبان این برنامه  که برگزاری آن 9-11 ژوئن سال 2015 در شهر دوشنبه  در نظر گرفته شده است، بطور مشترک با دیگر نهادهای سازمان ملل متحد  ، سازمانهای بین المللی  و منطقه ای کارهای مقدماتی را برای پیشبرد کامل  روند آغاز نموده است.

با هدف با موفقیت برگزار گردیدن  کنفرانس مذکور با شرکت تمام  گروههای مصرف کننده آب و دیگر طرفهای ذینفع ، کمیته بین المللی هدایت کننده  کنفرانس تاسیس شده است. به غیر از این در دایره کمیته  تدارکاتی  ملی تحت ریاست نخست وزیر جمهوری تاجیکستان ، جهت  شرکت فعال در حل مساله تدارکاتی کنفرانس  گروه کاری  مربوطه و دبیرخانه ( عبارت از نمایندگان وزارتهای مربوطه تاجیکستان ) تاسیس شده است.

هدف اصلی کنفرانس بررسی فراگیر مسائل تطبیق دهه بین المللی عمل " آب برای حیات " ، 2005 – 2015 می باشد که بعداً در بازنگری فراگیر روند تطبیق دهه بین المللی و  پیشنهادهای  نتایج  آن به جامعه جهانی  نقش کلیدی خواهد داشت . 

امروز ضرورت پیش آمده است که برای ارزیابی و بازنگری فراگیر فعالیت در این دوره ، معین نمودن ممانعت هایی که سد راه کشورها برای  تطبیق  اهداف دهه می گردند ، همچنین طرح ریزی فعالیت منبعده  برای دوره بعد از سال 2015 چاره های موثر اندیشیده شوند. از اینرو ،  برگزاری  کنفرانس عالیرتبه در مورد تطبیق دهه بین المللی عمل " آب برای حیات " ، 2005 – 2015  در شهر دوشنبه ، جمهور یتاجیستان ( 9-11 ژوئن سال 2015 ) بویژه در سال جاری اقدام به موقع و موثر در جهت ارتقای سطح آگاهی جامعه بین المللی درباره تمایلات مربوط به آب و بسیج تلاشهای دولتها ، ساختارهای سازمان ملل متحد ، سازمانهای بین المللی و غیر دولتی که به حل مسائل آب مشغولند به حساب می رود.

کنفرانس نمایندگان دولتهای کشورهای عضو ، ساختارهای  سازمان بین المللی ، سازمانهای بین المللی و منطقه ای ، موسسات بیبن المللی مالی ، جوامع بازرگانی و کارآفرینی ،  سازمانهای غیر دولتی ، جامعه مدنی ، همچنین دانشمندان و کارشناسان را گرد هم خواهد آورد. دعوتنامه ها از طرف دولت جمهوری تاجیکستان و کمیته تدارکات ملی به عنوان کشورهای عضو ، سازمانهای بین المللیو منطقه ای  و دیگر شرکا فرستاده شده اند.     

سال جاری دهه بین المللی عملیات " آب برای حیات" ، سالهای 2005- 2015 که از طرف  سازمان ملل متحد  اعلام شده بود ، به اتمام می رسد.

دهه بین المللی  " آب برای حیات"برای متحد ساختن سعی و تلاش  مشترک  کشورها  در سطوح محلی،  ملی ، منطقه ای و بین المللی  بخاطر تقویت تدابیر رسیدن به  اهداف در بخش ذخایر آب  اساس خوبی به میان آورد.

ولی تهدیدات و خطرات معاصر جهانی ، از جمله بحرانهای مالی و  اقتصادی ، افزایش جمعیت  ، تغییر اقلیم ، رخ دادن حوادث خطرناک ، کمبود آب و دیگر عوامل از تمام کشورهای جهان  اندیشیدن تدابیر  مربوطه را تقاضا دارد. زیرا تهدیدهای  ذکرشده امکان ندادند که اهداف و وظایف  دهه بین المللی عملیاتی " آب برای حیات" بطور کامل  تطبیق شوند.

با درنظر گرفتن  این موارد از طرف رئیس جمهور تاجیکستان در فرومای  عمومی جهانی درباره مسائل آب 12 آوریل سال 2015 ، دائگو ، کره ، پیشنهاد شد که دهه دوم  بین المللی با شعار " آب به خاطر رشد استوار " اعلام شود. و این پیشنهاد از طرف بسیاری از کشورهای جهان  با خشنودی پذیرفته شده اند. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به طرق زیر تماس حاصل فرمائید :  

آدرس : جمهوری تاجیکستان، 734001 ، دوشنبه ، خیابان  شیراز 33  

ایمیل : info @waterforlife2015.org

تلفن : 2276843 ( 37 992+)  - فاکس : 2276844 (37 992+)